تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل شهرداری قدس ۰۶ آبان ۱۳۹۹

تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل شهرداری قدس

شهردار قدس با تاکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در مدیریت شهری و توسعه شهرها، برنامه های شهرداری قدس برای هفته پدافند غیرعامل را تشریح کرد.