تاریخ مصرف خون‌های اهدا شده 30 روز است ۲۹ خرداد ۱۳۹۲

تاریخ مصرف خون‌های اهدا شده 30 روز است

شهریاریها : مدیر پایگاه انتقال خون گفت: مدت زمانی که بافت خون اهداکننده می‌تواند زنده بماند حداکثر تا 30 روز است و بعد از آن قابل استفاده نیست. شهرام شیرخانی اظهار داشت: هر انسانی می‌تواند با اهدای خون خود جان بسیاری از انسان‌ها را نجات دهد. وی در بیان حساس بودن بافت خونی افزود: مدت زنده […]