عملیات پروژه پایانه مدرن فاز ۳ شهر اندیشه آغاز شد ۰۸ آبان ۱۳۹۸

عملیات پروژه پایانه مدرن فاز ۳ شهر اندیشه آغاز شد

یکی از نیازهای اساسی شهرها ایجاد پایانه مسافربری درون شهری و برون شهری است و سرمایه گذاری در این زمینه باعث نظم و انضباط حمل و نقل عمومی در شهرها می گردد.