احساس سرما نشانه چیست؟ ۲۴ دی ۱۳۹۲

احساس سرما نشانه چیست؟

گروه سلامت شهریاریها به نقل از پارسی طب : ـ چه وقت به پزشک مراجعه کنیم؟ ـ احساس گرمی یا سردی در شما بیشتر از دیگران است. ـ احساس گرمی بیش از پنج روز طول کشیده است. ـ احساس خستگی، ضعف، و تحریک‌پذیری وجود دارد. ـ بی‌خوابی، شکنندگی ناخن‌ها، یا رعشه‌ در انگشتان وجود دارد. […]