دستگیری ۱۵ نفر در یک پارتی مختلط در شهریار ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

دستگیری ۱۵ نفر در یک پارتی مختلط در شهریار

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری ۱۵ نفر در یک پارتی مختلط در شهریار خبر داد.