تعداد کشته‌های کرونا در کشور به ۱۶ نفر رسید ۰۶ اسفند ۱۳۹۸

تعداد کشته‌های کرونا در کشور به ۱۶ نفر رسید

سونامی کرونا به مسئولان ایرانی سرایت کرده است.