منابع غذایی ویتامینC کدام ها هستند؟ ۲۹ مهر ۱۳۹۲

منابع غذایی ویتامینC کدام ها هستند؟

گروه سلامت شهریاریها : ویتامینC ، هم در بافتهای گیاهی و هم دربعضی محصولات حیوانی موجود است . غنی ترین منابع C ، میوه ها و سبزی ها هستند ، آب مرکبات نیز دارای میزان زیادی ویتامینC است. 74 میلی گرم vit C دارد هر کیوی 341 میلی گرم vit C دارد هر فلفل سبز 74 […]