ورزشکاران به چه ویتامین هایی نیاز دارند؟ ۲۳ آذر ۱۳۹۹

ورزشکاران به چه ویتامین هایی نیاز دارند؟

شهریار- ویتامین ها و مواد معدنی برای طیف گسترده ای از فعالیت ها از جمله تبدیل غذا به انرژی و تقویت استخوان ها حیاتی هستند. آنها همچنین می توانند در میزان کارایی بدن در فعالیت ها تأثیرگذار باشند.