آخرین وضعیت بارش‌های تهران و البرز ۲۱ آبان ۱۳۹۱

آخرین وضعیت بارش‌های تهران و البرز

شهریاریها : از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون، بارش‌های استان‌های تهران و البرز به ۲۶. ۴ میلیم‌تر رسیده که این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و نیز دوره بلندمدت به ترتیب با ۸۱ و ۲۸ درصد کاهش مواجه بوده است. بارش‌های ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته و دوره بلندمدت […]