وضعیت قرمز کرونا در استان تهران ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

وضعیت قرمز کرونا در استان تهران

استاندار تهران با بیان این که ۹۵ درصد مردم در مترو از ماسک استفاده می کنند، گفت: وضعیت کرونا در استان تهران قرمز و سینوسی است.