پیش بینی بارش باران و برف در اغلب نقاط کشور ۳۰ آبان ۱۳۹۸

پیش بینی بارش باران و برف در اغلب نقاط کشور

آخرین وضعیت آب و هوایی کشور طی دو روز آینده اعلام شد و بنا بر این اعلام شاهد بارش باران و برف در اغلب نقاط کشور خواهیم بود.