یکشنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۹
درخواست بازنشستگی مدیر کل ورزش استان تهران مورد پذیرش قرار گرفت ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

درخواست بازنشستگی مدیر کل ورزش استان تهران مورد پذیرش قرار گرفت

درخواست بازنشستگی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران با موافقت وزیر ورزش مورد پذیرش قرار گرفت.