جزئیات جدید از بازداشت وحید خزایی ۰۴ تیر ۱۳۹۹

جزئیات جدید از بازداشت وحید خزایی

وحید قاریقی معروف به وحید خزایی به دلیل اینکه از سال ۱۳۹۷ تحت تعقیب قضایی قرار داشته است بامداد امروز پس از ورود به فرودگاه امام خمینی (ره) بازداشت شد.