جزئیات واکسن کرونای شرکت فایزر ۲۰ آبان ۱۳۹۹

جزئیات واکسن کرونای شرکت فایزر

شرکت فایزر اعلام کرد واکسن کرونایی که این شرکت در حال توسعه آن است بیش از ۹۰ درصد کارایی دارد.