متصدی یک واحد صنفی در شهریار به 3 سال حبس محکوم شد ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

متصدی یک واحد صنفی در شهریار به 3 سال حبس محکوم شد

شهریار- یک واحد صنفی متخلف به دلیل عرضه فراورده‌های خام دامی غیربهداشتی و فاسد و نگهداری آلایش غیرخوراکی به دلیل فک پلمب غیرقانونی به مراجع قضایی معرفی و به 3 سال حبس محکوم شد.