کسب رتبه اول شهرستان شهریار در جدول ارزیابی هیأت ورزش های همگانی استان تهران ۲۳ دی ۱۳۹۵

کسب رتبه اول شهرستان شهریار در جدول ارزیابی هیأت ورزش های همگانی استان تهران

شهریاریها : هیات ورزشهای همگانی استان تهران براساس ارزیابی عملکرد کمیته ها و هیاتهای شهرستانهای این استان در سه ماهه سوم سال کمیته و هیات برتر استان را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار؛براساس ارزیابی فصلی هیات ورزشهای همگانی استان تهران، هیئت ورزشهای هگانی شهرستان شهریار با ۹۵ امتیاز […]