خرید «هندوانه به شرط چاقو» و خطر ابتلا به کرونا ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

خرید «هندوانه به شرط چاقو» و خطر ابتلا به کرونا

سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران هشدار داد با توجه به شیوع ویروس کرونا، مردم از خریدن هندوانه به شرط چاقو خودداری کنند.