همت الله هادی زاده بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد ۲۸ آبان ۱۳۹۲

همت الله هادی زاده بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد

شهریاریها :طی حکمی از سوی استاندار تهران، “همت الله هادی زاده” به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار تهران طی حکمی همت الله هادی زاده را بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان شهریار منصوب کرد. متن این حکم به شرح ذیل است: جناب آقای همت الله هادیزاده؛  نظر به تجارب و […]