از سوی نادر نیک خواه برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی هفته دفاع مقدس اعلام شد ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

از سوی نادر نیک خواه برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی هفته دفاع مقدس اعلام شد

اعلام رئوس برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس در شهرستان شهریار