گروسی : نیروهای مسلح ایران مقتدرانه در برابر هر دشمنی می‌ایستند ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

گروسی : نیروهای مسلح ایران مقتدرانه در برابر هر دشمنی می‌ایستند

شهریاریها : حسین گروسی در شهریار اظهار داشت: پیش از انقلاب اسلامی ما دارای ارتشی بودیم که از خود هیچ اختیاری نداشت و با وجود حضور نیروهای وفادار به کشور و مردم، از ارتش برای حمله به مردم و دفاع از سران رژیم پهلوی استفاده می‌شد. وی افزود: این که می‌گفتند ما بزرگ‌ترین ارتش آسیا […]