20 توصیه برای مسافران نوروزی ۲۷ اسفند ۱۳۹۱

20 توصیه برای مسافران نوروزی

شهریاریها به نقل از طبنا، اگر شما هم جزو این دسته هستید، توصیه های ضروری سفر را بخوانید تا سفر راحت تر و دلنشین تری را تجربه کنید. 1.پیش از شروع سفر از محل اقامت خود مطمئن شوید و آن را از قبل رزرو کنید. 2.چادر زدن و بازی کردن در کنار جاده و محل […]