مرد شماره یک تنیس جهان به خاطر صدمه زدن به داور عذر خواهی کرد ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

مرد شماره یک تنیس جهان به خاطر صدمه زدن به داور عذر خواهی کرد

نواک جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان به دلیل حرکتی عجیب که سبب مصدومیت داور خط و به تبع آن محرومیت وی از مسابقات تنیس آزاد آمریکا شد، عذرخواهی کرد.