نمایشگاه مجازی کتاب تهران تمدید شد ۰۶ بهمن ۱۳۹۹

نمایشگاه مجازی کتاب تهران تمدید شد

تهران - نمایشگاه مجازی کتاب تهران به‌مدت دو روز تمدید شد.