جلسه کارگروه نمایشگاه بهاره شهریار برگزار شد ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

جلسه کارگروه نمایشگاه بهاره شهریار برگزار شد

شهریاریها : بررسی کارکرد و باید و نبایدهای نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در جلسه کارگروه نمایشگاه بهاره شهریار – اعضای کارگروه نمایشگاهی در جلسه مورخه سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ با حضور آقای مصلحی رئیس اداره صمت و آقای موسوی رئیس اصناف اداره صمت هیئت رئیسه اتاق اصناف رئیس اداره تعزیرات جناب اقای ابوذر و  […]