عالی‌ترین نشان فیلا به فرانس بکن باوئر اهدا شد ۲۰ آبان ۱۳۹۲

عالی‌ترین نشان فیلا به فرانس بکن باوئر اهدا شد

گروه ورزش شهریاریها به نقل از فدراسیون جهانی کشتی، افسانه فوتبال آلمان، فرانتس بکن باوئر که در روزهای حذف کشتی از المپیک با حمایت از این رشته در بقای این رشته برای خود سهمی ایفا کرده بود و در مبارزات انتخاباتی حفظ کشتی المپیک در کنار این رشته بود، در یک مراسم که به میزبانی فدراسیون‌های […]