نرخ جدید انواع نان در شهرستان شهریار اعلام شد ۱۲ آذر ۱۳۹۳

نرخ جدید انواع نان در شهرستان شهریار اعلام شد

شهریاریها به نقل از پایگاه فرمانداری شهرستان شهریار؛ تبارکی معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری پیرو دستور استاندار محترم مبنی بر ابلاغ نرخ نان جلسه ای در تاریخ 93/09/10 روز دوشنبه رأس ساعت 13:00 در فرمانداری شهرستان شهریار برگزار گردید و نرخ انواع نان به شرح ذیل تعیین و به نانوایی شهرستان شهریار ابلاغ […]