بر اساس پیشبینی آکسفورد، دونالد ترامپ انتخابات امسال را می‌بازد ۰۱ خرداد ۱۳۹۹

بر اساس پیشبینی آکسفورد، دونالد ترامپ انتخابات امسال را می‌بازد

در این مدل اقتصادی شاخص‌های مثل نرخ بیکاری، سرانه درآمد و نرخ تورم منظور شده‌اند.