اعمال نرخ جدید بلیت های متروی تهران و حومه از اول خرداد ۹۹ ۰۱ خرداد ۱۳۹۹

اعمال نرخ جدید بلیت های متروی تهران و حومه از اول خرداد ۹۹

فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از اعمال قیمت های جدید بلیت متروی تهران و حومه از امروز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۹۹ خبر داد.