نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اندیشه اعلام شد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اندیشه اعلام شد

نتایج چها رمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر اندیشه اعلام شد ۲۶ خرداد ۱۳۹۲

نتایج چها رمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر اندیشه اعلام شد

شهریاریها : نتایج چهارمین دوره  انتخابات شوراهای اسلامی شهر  اندیشه به شرح ذیل اعلام می گردد. 1 مجید ساحل گزین 5003 2 داود سرمست دستک 4980 3 یعقوب وکیلی 4847 4 حسین تاجیک 4450 5 غلامرضا سرآبادانی 4417 6 علی بدلی 3902 7 غلامرضا حاتمی 3760 8 صادق جعفری 3402 9 الهام افراشته 3184 10 […]