نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر وحیدیه اعلام شد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر وحیدیه اعلام شد

شهریاریها : نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر وحیدیه اعلام شد    

نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر وحیدیه ۲۶ خرداد ۱۳۹۲

نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر وحیدیه

شهریاریها : تایج انتخابات شوراهای اسلامی شهروحیدیه به شرح ذیل می باشد. 1 مسعود ناجی 5633 2 سکینه حبیبی 4339 3 علیرضا خدادادی 3660 4 محمدرضا شیرعلی بیکی 3636 5 عباس شش دهی راد 3628 6 علی خزائی 3307 7 امیر فرد 3132 8 نصراله امینی 2876 9 حمید رستمی 2859 10 رضا بغدادی 2628 […]