نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر صباشهر اعلام شد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر صباشهر اعلام شد

شهریاریها : نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر صباشهر اعلام شد  

نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرصباشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۲

نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرصباشهر

شهریاریها : نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرصباشهر به شرح ذیل می باشد. 1 محمد قنبری 5010 2 علی مشهدی 4485 3 ابراهیم سلطانمرادی 3999 4 علی فرجی 3990 5 منوچهر هاشم پور 3956 6 مرتضی گل یخ 3822 7 حمیدرضا تاجیک 3688 8 حسینعلی سالاری 3465 9 حبیب اله همدانی 3361 10 منصور فرهنگ دهقان […]