نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدشهر اعلام شد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدشهر اعلام شد

شهریاریها : نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدشهر اعلام شد  

نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر شاهد شهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۲

نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر شاهد شهر

شهریاریها : نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرشاهد شهر به شرح ذیل می باشد. 1 حسین یاری 3363 2 ابراهیم زارع 3289 3 طالب فرهادی 3088 4 ابوالفضل تاجیک 3057 5 احمد حسنی 2915 6 غلامرضا اردانی 2650 7 رضا افشار 2476 8 غلامحسین تاجیک 2454 9 احمد بنی علی 2024 10 مهدی بهمن زاده 2017 […]