جزئیات بسته تکمیلی سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل شهری و بین‌شهری ۲۶ آبان ۱۳۹۸
با اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

جزئیات بسته تکمیلی سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل شهری و بین‌شهری

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه شماره ۵، جزئیات بسته تکمیلی سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل شهری و بین‌شهری را به شرح جدول ذیل اعلام کرد: