تامین میوه استان تهران برای تنظیم بازار شب عید ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

تامین میوه استان تهران برای تنظیم بازار شب عید

تهران- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به اینکه تامین میوه استان تهران با هدف تنظیم بازار شب عید در حال انجام است از سهمیه ۳۰۰۰ تن سیب و ۳۰۰۰ تن پرتقال برای استان تهران در شب عید خبر داد.