پزشک بیمارستان لاله: میناوند به خاطر آمبولی ریه فوت کرد ۰۹ بهمن ۱۳۹۹

پزشک بیمارستان لاله: میناوند به خاطر آمبولی ریه فوت کرد

تهران - رئیس دپارتمان ICU بیمارستان لاله تهران می‌گوید مهداد میناوند به خاطر آمبولی ریه فوت کرده است.