سرپرست شهرداری ملارد از راه اندازی میز خدمت الکترونیکی خبر داد ۰۱ آبان ۱۳۹۸

سرپرست شهرداری ملارد از راه اندازی میز خدمت الکترونیکی خبر داد

امیر سلحشور سرپرست شهرداری ملارد از راه اندازی میز خدمت الکرونیکی شهرداری ملارد خبر داد