فرماندار ملارد خبر داد معرفی اداره‌های موفق در ایجاد اشتغال در ملارد ۱۶ دی ۱۳۹۱

فرماندار ملارد خبر داد معرفی اداره‌های موفق در ایجاد اشتغال در ملارد

شهریاریها :  به منظور توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در این شهرستان مدیران در دستگاه‌های مختلف و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی باید تلاش خود را در این زمینه بیشتر کرده و با بکارگیری جوانان جویای کار در کاهش نرخ بیکاری نقش داشته باشند. وی ادامه داد: بر اساس آمار موجود هم‌اکنون در زمینه […]