شهر و استان تهران در آستانه شیوع موج سوم کرونا قرار دارد ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

شهر و استان تهران در آستانه شیوع موج سوم کرونا قرار دارد

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان‌شهر تهران گفت: شهر و استان تهران در آستانه شیوع موج سوم کرونا قرار دارد.