موج جدید بارشی پنجشنبه به پایتخت می‌رسد ۰۵ آذر ۱۳۹۹

موج جدید بارشی پنجشنبه به پایتخت می‌رسد

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: موج جدید بارشی پنجشنبه به تهران می‌رسد.