اولین همایش اتومبیلرانی و موتورسواری در شهریار برگزار شد ۱۱ دی ۱۳۹۷

اولین همایش اتومبیلرانی و موتورسواری در شهریار برگزار شد

شهریاریها : اولین همایش اتومبیلرانی و موتورسواری شهرستان شهریار با حضور مهندس فرنیاپور معاون سیاسی انتظامی ، مهندس ژاله رو معاون مالی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار ،مهندس کاویانی شهردار،آقای جعفری رئیس واعضاشورای شهراندیشه ،صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار ، و دیگر مسئولین شهرستان شهریار و شهر اندیشه در بازار بزرگ […]