محمدعلی افشانی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

محمدعلی افشانی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد

شهریاریها :اعضای شورای شهر تهران از میان دو گزینه نهایی محمد علی افشانی را با ۱۹ رای موافق به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند. اعضای شورای شهر پنجم دومین شهردار خود را در جلسه علنی امروز انتخاب کردند و محمد علی افشانی به عنوان شهردار تهران برگزیده شد. در رای گیری انجام شده، اعضای شورای […]