مهدی صادقی :وزارت ورزش برای تکواندو سرپرست بی‌طرف انتخاب کند ۰۴ دی ۱۳۹۲

مهدی صادقی :وزارت ورزش برای تکواندو سرپرست بی‌طرف انتخاب کند

گروه ورزش شهریاریها :کاندیدای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو گفت: تکواندو در چند سال اخیر رشد معکوس داشته و برای عبور از این وضعیت نیاز به خون تازه دارد که معتقدم وزارت ورزش و جوانان پس از تعویق مجمع باید یک سرپرست بی طرف انتخاب کند تا شرایط برای همه کاندیدها برابر شود. مهدی […]