رئیس صداوسیما بابت «منقل» عذرخواهی کرد ۰۵ بهمن ۱۳۹۹

رئیس صداوسیما بابت «منقل» عذرخواهی کرد

تهران - رئیس صداوسیما به دلیل اظهارات نسنجیده مهمان شبکه چهار از رئیس‌جمهور عذرخواهی کرد.