شناسایی پیکر ۸۲ نفر دیگر از مفقودان فاجعه منا ۱۳ مهر ۱۳۹۴

شناسایی پیکر ۸۲ نفر دیگر از مفقودان فاجعه منا

شهریاریها : سعید اوحدی از شناسایی پیکر ۸۲ نفر دیگر از مفقودان فاجعه منا در جده خبر داد. وی گفت: امیدواریم این تعداد تا صبح فردا به عدد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا روند انتقال آنها به ایران طی فردا انجام شود. رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه آمار نهایی جانباختگان و […]

اسامی ۱۲۱ کشته حادثه منا+۱۰ مجهول الهویه منتشر شد ۰۳ مهر ۱۳۹۴

اسامی ۱۲۱ کشته حادثه منا+۱۰ مجهول الهویه منتشر شد

شهریاریها : تازه ترین لیست مربوط به مشخصات فوت شدگان شناسایی شده و اجساد مجهول الهویه‌های حادثه روز گذشته منا منتشر شد. نام خانوادگی ، شماره کاروان استادی ۱۹۴۰۲ فوت اکبری ۲۴۰۱۶ فوت ابراهیم زاده ۳۶۱۳۰ فوت احمد آبادی ۱۹۰۳۳ فوت اسلامیان ۱۰۰۰۳ فوت اسماعیلی چاوند ۲۸۱۵۹ فوت افشون ۱۲۰۱۲ فوت امینی ۲۴۰۱۶ فوت اوشیانی […]