ملاقات عمومی و حضوری با مسئولین آموزش و پرورش شهریار ۱۰ آبان ۱۳۹۱

ملاقات عمومی و حضوری با مسئولین آموزش و پرورش شهریار

شهریاریها :  مدیر و اعضای شورای معاونین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار بر خود وظیفه شرعی و قانونی میدانند که بصورت مستقیم و رو در رو مسائل و مشکلات مردم شریف شهریار را در زمینه های مختلف آموزش و پرورش مورد بررسی قرار دهند. در این خصوص ملاقات عمومی با مردم (همکاران گرامی فرهنگی، […]