افزایش ۱۲ درصدی مصرف آب در کشور ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

افزایش ۱۲ درصدی مصرف آب در کشور

وزیر نیرو گفت: در برخی از مناطق کشور مصرف آب ۴۰ درصد و گاها بیشتر از ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته؛ اما به طور کلی نیز مصرف آب در سطح کشور با افزایش ۱۲ درصدی مواجه بوده است.