احتمال افت فشار آب در مناطق پُرمصرف/ مردم در مصرف آب مدیریت کنند ۰۳ فروردین ۱۳۹۹

احتمال افت فشار آب در مناطق پُرمصرف/ مردم در مصرف آب مدیریت کنند

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از احتمال کاهش فشار آب در مناطق پرمصرف خبر داد و گفت: مدیریت مصرف در شرایط فعلی بسیار مهم و ضروری است.