ورزشکاران استقامتی چه مشکلات روانی دارند؟ ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

ورزشکاران استقامتی چه مشکلات روانی دارند؟

مطالعات جدیدی که در مجله بین‌المللی ورزشی و روانشناسی ورزش منتشر شده است نشان داده که ورزشکاران استقامتی با مشکلات روانی خاصی روبرو هستند. این مطالعات می‌تواند به روانشناسان کمک کند تا به این ورزشکاران راهکارهای بهتری بدهند.