مرکز مشاوره نیروی انتظامی شهرستان قدس راه اندازی شد ۱۲ خرداد ۱۳۹۲

مرکز مشاوره نیروی انتظامی شهرستان قدس راه اندازی شد

شهریاریها : سرهنگ دوم ˈحجت الله کرمی زندˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رفع مشکلات و معضلات خانواده ها و کاهش ناهنجاری های اجتماعی از مهمترین اهداف تشکیل این مرکز مشاوره است. وی، ارائه مهارت های زندگی، فرزند پروری، کاهش ناهنجاری های اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر، مسائل […]