آغاز توزیع گوشت و مرغ دولتی و ۲۰۰ تن روغن مایع در اسلامشهر ۱۷ آبان ۱۳۹۹

آغاز توزیع گوشت و مرغ دولتی و ۲۰۰ تن روغن مایع در اسلامشهر

فرماندار اسلامشهر از آغاز توزیع گوشت و مرغ دولتی و ۲۰۰ تن روغن مایع در این شهرستان خبر داد.